Privacybeleid

PRIVACY BELEID

Hotel FINCH respecteert de privacy van al haar gasten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt het Privacybeleid van Hotel FINCH beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke voordelen u hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website. Neem even de tijd om de onderstaande gedeelten te lezen.

Hotel FINCH


Hotel FINCH is is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68594178 en het hotel is geregistreerd op het adres Keizerstraat 20, 7411 HH Deventer.

Door gebruik te maken van onze website , www.hotelfinch.nl (verder: de ‘website’), kunt u onder andere online reserveringen maken, vragen- en feedbackformulieren insturen, een abonnement nemen op de nieuwsbrief of een brochure aanvragen.

Wanneer u een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan Hotel FINCH. De wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke informatie wordt door het Hotel FINCH verzameld en verwerkt?

Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

 • informatie die u verstrekt binnen de context van een service van Hotel FINCH, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcardhouder, het factuuradres, het creditcardnummer en de vervaldatum;
 • informatie over uw voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoorkeuren, vrijetijdsbesteding, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die benodigd is om te voldoen aan speciale verzoeken;
 • informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw verblijf en reacties op speciale aanbiedingen en enquêtes;
 • eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Hotel FINCH.

Cookies

Onze klanten dienen zich er tevens van bewust te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die door een website kunnen worden gebruikt voor het herkennen van terugkerende gebruikers, het faciliteren van de toegang tot en het gebruik van de website door de gebruiker, en het volgen van gebruikspatronen en verzamelen van statistische gegevens die het mogelijk maken de inhoud te verbeteren en gerichte advertenties weer te geven.

We verzamelen daarnaast technische informatie met betrekking tot uw computer, telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze websites. Tot deze informatie behoren onder andere uw IP-adres, het gebruikte besturingssysteem en het type browser. We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren. De informatie wordt niet verkocht of overgedragen aan derden. Deze tijdelijke cookies vormen een geïntegreerd onderdeel van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren. Aangezien elke browser anders werkt, dient u het ‘help’- gedeelte van uw browser te raadplegen voor meer informatie over het instellen van uw voorkeuren met betrekking tot cookies.

Cookies van Hotel FINCH kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of de bestanden die erop zijn opgeslagen.

Voor welke doeleinden gebruikt Hotel FINCH informatie over u?

Het Hotel FINCH kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van Hotel FINCH te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);
 2. voor identificatie- en verificatiedoeleinden;
 3. om betalingen te kunnen verwerken;
 4. om u informatie toe te zenden over de eigen diensten van Hotel FINCH, zoals berichten over onze nieuwste promoties en (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) de diensten van bepaalde partners van het Hotel FINCH;
 5. om marktonderzoek uit te voeren via enquêtes zodat we beter aan uw behoeften kunnen voldoen, en de effectiviteit van onze website, uw beleving in het hotel, onze verschillende vormen van communicatie, onze advertentiecampagnes en/of onze promotionele activiteiten kunnen verbeteren;
 6. om anonieme statistische gegevens te genereren;
 7. om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;
 8. om informatie over u te verstrekken aan derden en toegang te bieden tot dergelijke informatie, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan.

Berichten van Hotel FINCH.

Hotel FINCH stuurt zo nu en dan berichten over onze nieuwste producten en diensten, alsmede speciale aanbiedingen aan personen die zich op deze diensten hebben geabonneerd. Indien u dergelijke e-mailberichten niet van ons wilt ontvangen, kunt u uw abonnement op deze diensten opzeggen of ons een e-mail sturen met het verzoek u te verwijderen van de abonnementslijst. Daarnaast wordt in elk bericht dat Hotel FINCH u toezendt de mogelijkheid geboden verdere toezending stop te zetten.

Gebruik door derden.

Hotel FINCH geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties), tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Hotel FINCH geeft uw informatie door aan derden voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met u in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie).

Hotel FINCH geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien Hotel FINCH dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

Hoe beschermt Hotel FINCH uw persoonlijke informatie?

Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Hotel FINCH passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het hotel online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke informatie het Hotel FINCH van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij het Hotel FINCH om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@Hotelfinch.nl. Hotel FINCH zal deze informatie binnen 4 weken schriftelijk aan u verstrekken.

Indien de persoonsgegevens die Hotel FINCH over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u het Hotel FINCH vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Hotel FINCH zal binnen 4 weken op een dergelijk verzoek reageren.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Hotel FINCH behoudt zich alle rechten voor om dit Privacybeleid zo nu en dan eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer het hotel dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, vestigingen, strategische marketingpartners en dienstverleners, of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, regulering

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u ons per e-mail bereiken via info@hotelfinch.nl

____